6947706580 Αγωνιστών Στρατοπέδου 94, Χαϊδάρι g.sakell@hotmail.com